Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski

June 03 2017

8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestemjeden jestemjeden

May 21 2017

1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaprzeblyski przeblyski

May 08 2017

2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viacatchdimoment catchdimoment
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viajestemjeden jestemjeden
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski

April 25 2017

Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

April 24 2017

April 21 2017

5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viazapominanie zapominanie

April 13 2017

4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viagriber griber

April 07 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

March 24 2017

3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vialeweloff leweloff

March 15 2017

February 28 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu viajestemjeden jestemjeden

February 22 2017

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viazapominanie zapominanie

February 20 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viajasnaa jasnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl