Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 19 2018

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viaprzeblyski przeblyski
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacatchdimoment catchdimoment

March 16 2018

0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 12 2018

Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

March 06 2018

6449 020c 500

February 22 2018

February 14 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

January 12 2018

1858 80ff 500

January 02 2018

8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajestemjeden jestemjeden
I owszem, wytrzymasz- wyszeptał.- Wytrzymasz wszystko.
— Ernest Hemingway
Reposted fromheparyna heparyna viajestemjeden jestemjeden

December 20 2017

5839 a3f2 500
Reposted fromprzegrany przegrany viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 19 2017

7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viajestemjeden jestemjeden

November 17 2017

November 16 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

November 13 2017

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska

October 26 2017

9643 ac78 500

unmodernman:

Mornin #Chemex #coffee #plantlife #vscocam #pdx #singleorigin

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl