Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vialeweloff leweloff

March 15 2017

February 28 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu viajestemjeden jestemjeden

February 22 2017

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viazapominanie zapominanie

February 20 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viajasnaa jasnaa

February 15 2017

1840 53a6
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaIamPerfect IamPerfect
5338 de14 500
look up
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaIamPerfect IamPerfect
2893 cd87 500
Reposted frommoai moai viajasnaa jasnaa
7572 284b 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viazapominanie zapominanie
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
6401 99d6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viazapominanie zapominanie

July 09 2015

Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viajasnaa jasnaa

July 08 2015

5571 03e0
Reposted frommittland mittland viababyface babyface
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaisilra isilra

July 07 2015

4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaIamPerfect IamPerfect
Oczekiwanie jest naszą porą
a najlepiej jest czekać na Ciebie
tyle wieczorów
zakwitło na roześmianym niebie

jesteśmy tacy sami
trzymamy się za ręce
i nawet kot pod piecem zamilkł
i słucha jak pada deszcz

pluszczą krople - to twoje nogi
idziesz do mnie przez złote kałuże
twarz ci zmokła - scałuję deszcz
chodź chodź

w moje ręce ciepłe
w moje ręce oczekujące
w moje usta zachłanne
jak deszcz
— H. Poświatowska
Reposted fromfind-balance find-balance viagriber griber
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeweloff leweloff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl