Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

June 27 2018

3661 4350 500

June 05 2018

May 31 2018

3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 30 2018

2593 2ee5 500
Reposted fromtereska tereska viajestemjeden jestemjeden

May 17 2018

5954 db74
Reposted fromsillemo sillemo viazapominanie zapominanie

May 15 2018

May 09 2018

8605 f057 500

April 25 2018

8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 19 2018

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viaprzeblyski przeblyski
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacatchdimoment catchdimoment

March 16 2018

0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 12 2018

Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

March 06 2018

6449 020c 500

February 22 2018

February 14 2018

2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

January 12 2018

1858 80ff 500

January 02 2018

8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl